Pratite nas


1L, 10L, 1t.
tečni biostimulator

 

„Humistar S“ je ekološki čisti ekstrakt dobiven ekstrakcijom vermikomposta, koji sadrži širok spektar prirodnih i ekološki bezbednih, hranljivih biogenih elemenata i jedinjenja, radi podsticanja rasta i razvoja biljaka.

 • Karakteristike
 • Sastav
 • Kako deluje
 • Upotreba i primena/Preporučena doza
 • PREPORUČENA DOZA
 • Efekti

Upotreba Humistar S-a kao biostimulatora na zaštićenom ili otvorenom terenu pruža velike ekonomske koristi, uz niske materijalne troškove. Smanjivanjem gubitaka tokom skladištenja doprinosi proizvodnji visokokvalitetnih i ekološki prihvatljivih poljoprivrednih proizvoda.

 

Može se folijalno primenjivati tokom vegetacije ili kap po kap, kao hranljivi sastojak za obnavljanje kontaminiranog zemljišta u svim vrstama useva kao što su: povrtarstvo, vinogradarstvo, voćarstvo, cvećarstvo itd. Preporučuje se preventivna upotreba kako bi se smanjio stres biljaka zbog suše, hladnoće i drugih nepovoljnih stanja. Može se koristiti i za organsku i za konvencionalnu proizvodnju.

Prisustvo visokog nivoa hranljivih sastojaka u biohumusu idealna je sirovina za proizvodnju „Humistar S“. Procesi vermikompostiranja smanjuju gubitak nitrata, azota i drugih hranljivih sastojaka.

 

Sadrži jedinjenja rastvorljiva u vodi: huminsku i fulvinsku kiselinu, organske kiseline, aminokiseline, regulatorne peptide, vitamine, hormone i druga biološki aktivna jedinjenja, kao i živu mikrofloru zemljišta (rizosfernu i mikoriznu).

Humistar S direktno utiče na poboljšanje svojstava zemljišta

Fizički: poboljšava teksturu i strukturu zemljišta;

Biološki: obogaćuje rizosfernu mikrofloru i povećava aktivnost enzima;

Hemijski: obogaćuje zemljište organskim materijama i pomaže u pretvaranju nepristupačnih oblika hranljivih sastojaka u fiziološki dostupne oblike; dekontaminaciju zemljišta od otrovne supstance i jedinjenja;

 

Povrće / povrtarstvo

 

Humistar C se primenjuje u odnosu od 10 ℓ/ha, samostalno ili u kombinaciji sa drugim mineralnim đubrivima i pesticidima (fungicidi, insekticidi);

 1. Faza sadnje

Da bi se podstaklo klijanje semena, preporučuje se da se seme potopi u razblaženi Humistar pomešan sa vodom u odnosu 1:20. Dobro natopljeno seme ostavlja se da nikne ili osuši i zatim je spremno za setvu.

2.U sadnicama: 200-300 ml/10 ℓ vode - folijalno, svakih 7 dana;

3. Posle cvetanja: 10-12 ℓ/ 1 ha - meša se i folijarno nanosi

4. Faza sazrevanja prinosa: 10-12 ℓ/1ha - meša se i nanosi folijarno svakih 7-14 dana;

5. Pre berbe: 10 ℓ/1ha - meša se i folijarno nanosi;

Vinogradarstvo

Humistar S se folijalno primenjuje u dozi od 10 ℓ/ha, samostalno ili uz redovne tretmane za zaštitu pesticidimaa (fungicidi, insekticidi)


1. Kada su izdanci dugi 15-20cm - 10 ℓ/ha.

2. Intenzivan rast grožđa sa 10 ℓ/ha.

3. Posle cvetanja sa 10 ℓ/ha.

4. Faza sazrevanja grožđa sa 10 ℓ/ha.

Cvećarstvo

Cveće se redovno hrani tokom cele vegetacije. Hranjenje započinje u martu i nastavlja se tokom leta, sve do početka oktobra. Od kraja oktobra do početka marta, većina biljaka miruje. Tokom ovog perioda hranjenje je potpuno zaustavljeno.

"Humistar S" se nanosi folijarno u dozi od 100ml/10 ℓ vode, svakih 7-10 dana, ili u zemlju 300 ml /10 ℓ vode. Stimuliše rast i razvoj biljaka, istovremeno poboljšavajući otpornost na sušu i niske temperature.

Žitarice

"Humistar S" obogaćuje zemljište organskim materijama i pomaže u pretvaranju zemljišta nepristupačnih oblika hranljivih sastojaka u fiziološki dostupne oblike. Stimuliše rast i razvoj biljaka, istovremeno poboljšavajući otpornost na sušu i niske temperature.

1. Posle setve, uz pojavu 4 lista - 10 ℓ/ha

2. Faza kovrdžanja - 10 ℓ/ha

3. Priliv zrna - 10 ℓ/ha

KROMPIR

 1. Pojava vegetativne mase - 10 ℓ/ha
 2. Formiranje krtola - 10 ℓ/ha
 3. Posle 20 dana - 10 ℓ/ha

DUVAN

 1. U sadnicama: Posle pojave četvrtog lista 200-300 ml /10 ℓ vode - primenjuje se folijarno, svakih 7 dana;
 2. Od presađivanja do kraja faze butonizacije preporučuju se 4 tretmana - 10 /ha
 3. Preporučeni tretman, posle svake zarazne berbe - 10 ℓ/ha

"Humistar C", direktno utiče na poboljšanje svojstava zemljišta, kao što su:

 

 • Povećanje prinosa za 20%;
 • Klijavost i energetski potencijal semena;
 • Podsticanje rasta i razvoja biljaka;
 • Veća aktivnost fotosinteze;
 • Povećanje vitamina, šećera, proteina i masti;
 • Otpornost na sušu, niske temperature i soli;
 • Smanjuje koeficijent transpiracije;

Zatraži ponudu

Slobodno nas kontaktirajte!