Pratite nas


500mL, 1L, 5L, 10L, 1t.
tečni biostimulator

OrgaNIKA  BIO   se dobija metodom hidrodinamičkog molekularnog usitnjavanja stajnjaka i drugih prirodnih sirovina. Mešavina ovih elemenata sadrži širok spektar prirodnih i ekološki bezbednih, hranljivih biogenih elemenata i jedinjenja, kao i efikasne sojeve mikroorganizama, kako bi se proizveli visoko rodni i kvalitetni organski proizvodi.

 • Karakteristike
 • Sastav
 • Kako deluje
 • Upotreba i primena/Preporučena doza
 • PREPORUČENA DOZA
 • Efekti

ORGANICA BIO je ekološki siguran univerzalni biostimulator za revitalizaciju zemljišta, za podsticanje rasta biljaka, njihov oporavak i biološku otpornost na fitopatogene bolesti i štetočine.

 

Takođe povećava nivo suve materije, vitamina i šećera, dok se nivo nitrata smanjuje od 2,5 na 4 puta. Upotreba ovog preparata omogućava smanjenje doze mineralnih đubriva i hemikalija do 50%.

Prisustvo visokog nivoa bioaktivnih komponenti u biohumusu idealna je sirovina za proizvodnju OrgaNIKA BIO. Procesi vermikompostiranja smanjuju gubitak nitrata, azota i drugih hranljivih sastojaka.

 

Sadrži jedinjenja rastvorljiva u vodi: huminsku i fulvinsku kiselinu, organske kiseline, aminokiseline, regulatorne peptide, vitamine, hormone i druga biološki aktivna jedinjenja, kao i živu mikrofloru zemljišta (rizosfernu i mikoriznu).

OrgaNIKA BIO stimuliše podelu ćelija i razvoj korenovog sistema čime se poboljšava unos  i transport  hranljivih sastojaka iz zemljišta, što rezultira intenzivnom fotosintezom, boljim cvetanjem, oplodnjom  i  ravnomernim sazrevanjem. To omogućava smanjenje negativnih fizioloških promena tokom skladištenja.

OrgaNIKA BIO direktno utiče na poboljšanje svojstava zemljišta

Fizički: poboljšava teksturu i strukturu zemljišta;

Biološki: obogaćuje rizosfernu mikrofloru i povećava aktivnost enzima;

Hemijski: obogaćuje zemljište organskim materijama i pomaže u pretvaranju nepristupačnih oblika hranljivih sastojaka u fiziološki dostupne oblike; dekontaminaciju zemljišta od otrovne  supstance  i jedinjenja;

Povrće / povrtarstvo

 

OrgaNIKA BIO se nanosi folijarno u dozi od 3 ℓ/ha, svakih 7-14 dana od sadnica do berbe.

 1.Faza sadnje

Da bi se podstaklo klijanje semena, preporučuje se da se seme potopi u razblaženi OrgaNIKA BIO pomešan sa vodom u odnosu 1:10. Dobro natopljeno seme ostavlja se da nikne ili osuši, a zatim je spremno za setvu.

2.U sadnicama: Nakon pojave četvrtog lista 100-200 ml/10 ℓ vode - folijalno, svakih 5-7 dana;

3.Posle cvetanja: 3-5 ℓ/ 1 ha - meša se i folijarno nanosi

4.Faza sazrevanja prinosa: 3-4 ℓ/1ha - meša se sa vodom i nanosi folijarno svakih 7-14 dana;

5.Pre berbe: 3-5 ℓ/1ha - meša se sa vodom i folijarno nanosi;

Jabučasto voće

ORGANICA BIO se folijalno primenjuje u dozi od 3 ℓ/ha, samostalno, ili uz zaštitu sa pesticidima (fungicidi, insekticidi)

1.Pojava lisne mase - 2-3 ℓ/ha

2.Posle cvetanja sa 3 ℓ/ha

3.Vezivanje plodova - 3 ℓ/ha

4.Intenzivno plodonošenje - jedan do dva tretmana na svakih 10 dana - 3-4 ℓ/ha

5. 10-14 dana pre berbe 3 ℓ/ha

 JAGODIČASTO  VOĆE

 

ORGANICA BIO se folijalno primenjuje u dozi od 3 ℓ/ha, samostalno, ili uz zaštitu sa pesticidima (fungicidi, insekticidi)

1. Početak vegetativnog rasta (stvaranje lisne mase) 300ml / 10 ℓ vode

2. Pre ili posle cvetanja - 3 ℓ/ha

3.Tokom prvog bojenja - 3-4 ℓ/ha

4. 10-15 dana pre berbe - 3 ℓ

Vinogradarstvo

OrgaNIKA BIO se folijalno primenjuje u dozi od 3 ℓ/ha, samostalno ili uz primenu pesticida (fungicidi, insekticidi)

1. Kada su izdanci dugi 15-20cm - 3 ℓ/ha.

2. Posle cvetanja sa 3 ℓ/ha.

3. Intenzivan rast grožđa sa 3-4 ℓ/ha.

4. Od pojave prošarka do faze sazrevanja grožđa, preporučuju se 2 tretmana-3 ℓ/ha.

ORAŠASTA  KULTURA

 OrgaNIKA BIO se folijalno primenjuje u dozi od 3 ℓ/ha, samostalno ili uz primenu pesticida (fungicidi, insekticidi)

1. Faza mirovanja - odmah nakon berbe (ako još ima lisne mase, može se tretirati folijarno)

2. Faza vegetacije (kraj maja, početak juna)

3.Kasna vegetativna faza (jul, avgust)

Koštičavo voće (Breskva, šljiva, trešnja, kajsija)

OrgaNIKA BIO se folijalno primenjuje u dozi od 3 ℓ/ha, samostalno ili uz primenu pesticida (fungicidi, insekticidi)

Preporučuju se najmanje 5-6 aplikacija, počev od:

Preporučuju se najmanje 5-6 aplikacija, počev od:

 1. Razvoj lisne mase do 15 dana pre cvetanja - preporučuju se 2 tretmana - 3 ℓ/ha
 2. Stvaranje plodova do intenzivnog plodonošenja - preporučuju se 2 tretmana - 3 ℓ/ha
 3. Početak sazrevanja - preporučuju se 1-2 tretmana - 3 ℓ/ha

KROMPIR

 

 1. Pojava vegetativne mase - 3 ℓ/ha

 

 1. Formiranje krtola - 4 ℓ/ha

 

 1. Posle 20 dana - 3 ℓ/ha

 

DUVAN

 

 1. U sadnicama: Posle pojave četvrtog lista 100-200 ml /10 ℓ vode - primenjuje se folijarno, svakih 7 dana;

 

 1. Od presađivanja do kraja faze butonizacije preporučuju se 4 tretmana - 3 /ha

 

 1. Preporučeni tretman, posle svake zarazne berbe - 2-3 ℓ/ha

OrgaNIKA BIO  direktno utiče na poboljšanje svojstava zemljišta, kao što su:

 

 • Povećanje prinosa za 20-30%;
 • Klijavost i energetski potencijal semena;
 • Podsticanje rasta i razvoja biljaka;
 • Veća aktivnost fotosinteze;
 • Povećanje vitamina, šećera, proteina i masti;
 • Otpornost na sušu, niske temperature i soli;
 • Smanjuje koeficijent transpiracije;

Zatraži ponudu

Slobodno nas kontaktirajte!